Premis

Els Premis El Temps de les Arts volen estimular la cultura d’innovació i reconèixer el talent dels creadors i projectes realitzats en els diversos àmbits artístics de tots els territoris de parla catalana, de pobles i ciutats sigui quina sigui la seva dimensió.

El Temps de les Arts, conscient de la fragmentació de les disciplines artístiques en l’àmbit cultural comú, vol impulsar uns premis que superin fronteres estatals i autonòmiques, i reconeguin la creativitat i la innovació en set modalitats:

Modalitats

Arts Visuals

Aquest premi s’atorga a persones, projectes i iniciatives, tant públiques com privades, realitzades al nostre territori relacionades amb les arts visuals contemporànies en totes les seves disciplines i facetes.

Poden optar als premis artistes, comissaris, associacions, fundacions, entitats i institucions públiques.Prevaldran els criteris de rigor, interès i compromís amb l’art i la societat actual.

Música Clàssica

Aquest premi vol reconèixer el projecte més original, innovador i rellevant de música antiga, clàssica, contemporània o òpera. El jurat valorarà especialment la innovació, la creativitat i la qualitat dels projectes presentats.

Hi poden optar tant autors, intèrprets solistes i grups de música que hagen publicat un disc o protagonitzat un concert singular, com agents de la indústria musical —promotors, festivals, discogràfiques, mànagers— que hagen promogut un espectacle de música en directe o altres projectes relacionats amb la música.

Música Popular

Aquest premi inclou els projectes de pop-rock, cançó d’autor, jazz, folk, hip-hop, músiques urbanes, músiques del món i música electrònica. El jurat valorarà especialment la creativitat, la qualitat de les lletres —en cas que n’hi haja— i la innovació dels projectes presentats.

Hi poden optar autors i grups de música en llengua catalana que hagen publicat un disc, protagonitzat un concert o una gira especial, i també agents de la indústria musical —promotors, festivals, discogràfiques, mànagers— que hagen promogut un espectacle de música en directe o altres projectes relacionats amb la música.

Arts Escèniques

Aquest premi s’atorga al millor projecte de dansa, teatre o circ que hagi tingut un fort impacte en el territori per la seva qualitat artística i per comptar amb la implicació de diferents teatres, artistes o companyies del país.

Els Premis estan pensats per representar les diferents parts del territori per evidenciar i fer palesa la diversitat cultural del país.

Arquitectura

Aquest premi s’atorga a projectes arquitectònics contemporanis de qualsevol tipologia: nova planta, rehabilitació, paisatgisme, i en qualsevol emplaçament: urbà o rural. Es valorarà aquelles intervencions que reflecteixin els canvis i les transformacions que s’estan duent a terme des de l’arquitectura.

Patrimoni

El premi reconeix aquells projectes temporals o permanents que tinguin com a principal premisa la promoció, protecció, restauració o valoració del patrimoni, material o immaterial, promogudes per museus, entitats socials i culturals, fundacions, associacions, col·lectius o persones individuals vinculades al patrimoni cultural. El jurat valorarà el seu impacte social, comunitari i territorial.

Cinema experimental

Aquest premi vol impulsar la creació audiovisual que viu als marges de la gran indústria cinematogràfica (videoart, cine abstracte, cinema d’autor o conceptual, entre d’altres) i s’atorga a la millor obra o projecte, indistintament en format llarg o curt, que aconsegueixi un alt valor artístic tot desafiant les convencions del cinema narratiu d’estructura clàssica. El jurat valorarà la seva qualitat estètica, conceptual i el seu nivell de risc.

Convocatòria

La convocatòria de la 3a edició dels Premis El Temps de les Arts va finalitzar el 30 de juny de 2023.

Els III Premis El Temps de les Arts es lliuraran a finals de desembre del 2023.

[Bases][Registra’t][Participa]

Guardó

Des d’El Temps de les Arts pretenem que els objectius inicials siguin presents en cada acció. És per això que hem volgut que el guardó en si mateix fos una peça artística genuïna que hem encarregat al poeta i artista Perejaume, el qual, amb molta atenció i especial creativitat, ha elaborat el Gra de sorra dels Premis El Temps de les Arts .

A més a més, els guardonats rebran una dotació econòmica de 3.000 €.

[Guardonats 2022][Guardonats 2021]

Jurat

Els Premis compten amb un jurat altament qualificat format per professionals en cadascuna de les especialitats i de diversos punts del territori de parla catalana.

[Jurat 2023] [Jurat 2022] [Jurat 2021]

Manifest

Per una nova cultura compartida i oberta al món

La crisi social, econòmica i sanitària que ens deixa aquesta pandèmia, sumada a la crisi política i institucional que fa dècades que patim, ens obliga a repensar les bases sobre les quals hem de reconstruir un país que ha demostrat ser fràgil i ple de vulnerabilitats.

La cultura, que fou eix vertebrador simbòlic de la nació durant la transició, esdevingué amb el model liberal una simple indústria cultural en un món global que tendeix a marginar i arraconar les cultures minoritzades i les expressions artístiques deslligades dels grans oligopolis financers.

Les polítiques públiques no han afavorit un model propi d’equilibri entre la memòria i la innovació, i consegüentment no s’ha fet el trànsit cap a un ple posicionament de la cultura com a eix central propi d’una societat avançada i adaptada als nous reptes. Alhora, el model autonòmic centralitzat ha impedit la cohesió d’un sistema obert, arrelat i en construcció permanent.

Després de tants anys de resistència activa i militància persistent que han permès disposar d’una cultura dinàmica i d’una llengua viva en condicions precàries, cal que de forma urgent es posen les bases per

a l’impuls d’un nou moment històric en els territoris que comparteixen la nostra llengua i la nostra cultura.

Deia Joan Fuster que la cultura és un patrimoni comú i és la base per a un futur també en comú. I és des d’aquesta premissa que llancem aquesta crida a la societat civil i a les institucions exigint més implicació i compromís per fer de la cultura, amb totes les seues expressions artístiques, la germinació d’un nou model de país més just i equilibrat.

Ara és un moment d’emergència, en què la cultura ha de tenir un paper clau. Una cultura que cal estimar protegint-la, fomentant-la i difonent-la. És temps per reconèixer-nos en una cultura i una llengua mil·lenàries en un marc compartit que s’estén arreu dels territoris de parla catalana. És temps per a la cohesió, temps perquè els ciutadans i ciutadanes apostem decididament per enriquir la nostra cultura comuna que ens connecta des de Perpinyà fins a Alacant, des de Mequinensa fins a Maó, garantint la integració equitativa de cada indret del país. Un propòsit que es farà real amb l’organització dels primers Premis El Temps de les Arts, entregats de manera simultània a Perpinyà, l’Alguer, Andorra, València, Palma i Barcelona.

També és temps d’internacionalització. Cal que la nostra comunitat artística en xarxa aprofite al màxim el potencial de les innovacions tecnològiques de la comunicació per projectar-se a un món globalitzat i seguir transformant-lo. També és imprescindible que trasllade la seva producció en anglès per difondre-la arreu del món.

És un temps per a la creació i el pensament crític. Ara és temps per als creadors i les creadores, els quals, amb la seua obra transformen i imaginen mons possibles que dialoguen per construir societats més cultes, justes i lliures. Ara és temps per als treballadors i treballadores de la cultura, que la fan possible. Ara és temps per entendre la cultura com un bé essencial. Perquè és el foment de valors imprescindibles com la convivència, el respecte o el pluralisme, indispensables en moments en què la intolerància creix.

Per això fem aquesta crida. Perquè ara és temps per a la cultura i les arts, com a màxima expressió de l’amor per la vida.

La cultura és el nostre capital i l’art és vida.