Dades usuari parcials: Pàgina d’inscripció

• No hi ha cap dada per mostrar de l’usuari amb que us heu identificat. Només es mostren les dades del tipus d’usuari «contacte». Potser heu entrat amb algún altre rol («administrador», «editor»…) ?