Modalitats

Guardons i categories dins dels premis El Temps de les Arts

El Temps de les Arts, conscient de la fragmentació de les disciplines artístiques en l’àmbit cultural comú, vol impulsar un guardó que superi fronteres estatals i autonòmiques, i reconegui la creativitat i la innovació en sis modalitats: Arquitectura,
Patrimoni, Arts Visuals, Arts Escèniques, Música Clàssica i Música Popular.

De cada categoria se seleccionaran tres projectes finalistes: un guanyador i dos accèssits.

Els premis seran atorgats a partir dels projectes presentats en la convocatòria oberta.

Les candidatures podran ser presentades per un ajuntament, una entitat jurídica (associacions, fundacions, col·legis, programadors, firmes, etc.) o qualsevol persona física.

Arts Visuals

Aquests premis s’atorguen a persones, projectes i iniciatives, tant públiques com privades, realitzades al nostre territori relacionades amb les arts visuals contemporànies en totes les seves disciplines i facetes.

Poden optar als premis artistes, comissaris, associacions, fundacions, entitats i institucions públiques.

Prevaldran els criteris de rigor, interès i compromís amb l’art i la societat actual.

Després del llarg confinament i dels temps d’incertesa, cal donar rellevància i injecció moral als artistes visuals que han estat treballant en silenci. Això és el que pretenen els I Premis El Temps de les Arts en col·laboració amb els ajuntaments ajudaran a posar en valor els creadors i gestors del territori.

Arts escèniques

Aquest premi s’atorga al millor projecte de dansa, teatre o circ que hagi tingut un fort impacte en el territori per la seva qualitat artísca i per comptar amb la implicació de diferents teatres, artistes o companyies del país.

Els I Premis El Temps de les Arts estan pensats per representar les diferents parts del territori per evidenciar i fer palesa la diversitat cultural del país.

Música

Premi de Música Clàssica

El Premi de Música Clàssica vol reconèixer el projecte més original, innovador i rellevant de música antiga, clàssica, contemporània o òpera. El jurat valorarà especialment la innovació, la creativitat i la qualitat dels projectes presentats. Hi poden optar tant autors, intèrprets solistes i grups de música que hagen publicat un disc o protagonitzat un concert singular, com agents de la indústria musical —promotors, festivals, discogràfiques, mànagers— que hagen promogut un espectacle de música en directe o altres projectes relacionats amb la música.

Premi de Música Popular

El Premi de Música Popular inclou els projectes de pop-rock, cançó d’autor, jazz, folk, hip-hop, músiques urbanes, músiques del món i música electrònica. El jurat valorarà especialment la creativitat, la qualitat de les lletres —en cas que n’hi haja— i la innovació dels projectes presentats. Hi poden optar autors i grups de música en llengua catalana que hagen publicat un disc, protagonitzat un concert o una gira especial, i també agents de la indústria musical —promotors, festivals, discogràfiques, mànagers— que hagen promogut un espectacle de música en directe o altres projectes relacionats amb la música.

Arquitectura

Aquest premi s’atorga a projectes arquitectònics contemporanis de qualsevol tipologia: nova planta, rehabilitació, paisatgisme, i en qualsevol emplaçament: urbà o rural. Es valorarà aquelles intervencions que reflecteixin els canvis i les transformacions que s’estan duent a terme des de l’arquitectura.

Darrerament, s’ha pogut comprovar que la cultura ens ha compensat, en bona part,  els efectes del confinament.  Però la cultura és molt àmplia i l’arquitectura, tot i ser un àmbit ben actiu, sovint passa desapercebuda, malgrat ser una disciplina fonamental.  Més encara en temps de pandèmia.

Patrimoni

El premi reconeix aquells projectes temporals o permanents que tinguin com a principal premi-sa la promoció, protecció, restauració o valoració del patrimoni, material o immaterial, promogudes per museus, entitats socials i culturals, fundacions, associacions, col·lectius o persones individuals vinculades al patrimoni cultural. El jurat valorarà el seu impacte social, comunitari i territorial.