Modalitats

 

El Temps de les Arts, conscient de la fragmentació de les disciplines artístiques en l’àmbit cultural comú, vol impulsar un guardó que superi fronteres estatals i autonòmiques, i reconegui la creativitat i la innovació en sis modalitats: Arquitectura,
Patrimoni, Arts Visuals, Arts Escèniques, Música Clàssica i Música Popular.

De cada categoria se seleccionaran tres projectes finalistes: un guanyador i dos accèssits.

Els premis seran atorgats a partir dels projectes presentats en la convocatòria oberta.

Les candidatures podran ser presentades per un ajuntament, una entitat jurídica (associacions, fundacions, col·legis, programadors, firmes, etc.) o qualsevol persona física.

Arts Visuals

Aquests premis s’atorguen a persones, projectes i iniciatives, tant públiques com privades, realitzades al nostre territori relacionades amb les arts visuals contemporànies en totes les seves disciplines i facetes.

Poden optar als premis artistes, comissaris, associacions, fundacions, entitats i institucions públiques.

Prevaldran els criteris de rigor, interès i compromís amb l’art i la societat actual.

Després del llarg confinament i dels temps d’incertesa, cal donar rellevància i injecció moral als artistes visuals que han estat treballant en silenci. Això és el que pretenen els I Premis El Temps de les Arts en col·laboració amb els ajuntaments ajudaran a posar en valor els creadors i gestors del territori.

Arts escèniques

Aquest premi s’atorga al millor projecte de dansa, teatre o circ que hagi tingut un fort impacte en el territori per la seva qualitat artísca i per comptar amb la implicació de diferents teatres, artistes o companyies del país.

Els I Premis El Temps de les Arts estan pensats per representar les diferents parts del territori per evidenciar i fer palesa la diversitat cultural del país.

Música

Premi de Música Clàssica

El Premi de Música Clàssica vol reconèixer el projecte més original, innovador i rellevant de música antiga, clàssica, contemporània o òpera. El jurat valorarà especialment la innovació, la creativitat i la qualitat dels projectes presentats. Hi poden optar tant autors, intèrprets solistes i grups de música que hagen publicat un disc o protagonitzat un concert singular, com agents de la indústria musical —promotors, festivals, discogràfiques, mànagers— que hagen promogut un espectacle de música en directe o altres projectes relacionats amb la música.

Premi de Música Popular

El Premi de Música Popular inclou els projectes de pop-rock, cançó d’autor, jazz, folk, hip-hop, músiques urbanes, músiques del món i música electrònica. El jurat valorarà especialment la creativitat, la qualitat de les lletres —en cas que n’hi haja— i la innovació dels projectes presentats. Hi poden optar autors i grups de música en llengua catalana que hagen publicat un disc, protagonitzat un concert o una gira especial, i també agents de la indústria musical —promotors, festivals, discogràfiques, mànagers— que hagen promogut un espectacle de música en directe o altres projectes relacionats amb la música.

Arquitectura

Aquest premi s’atorga a projectes arquitectònics contemporanis de qualsevol tipologia: nova planta, rehabilitació, paisatgisme, i en qualsevol emplaçament: urbà o rural. Es valorarà aquelles intervencions que reflecteixin els canvis i les transformacions que s’estan duent a terme des de l’arquitectura.

Darrerament, s’ha pogut comprovar que la cultura ens ha compensat, en bona part,  els efectes del confinament.  Però la cultura és molt àmplia i l’arquitectura, tot i ser un àmbit ben actiu, sovint passa desapercebuda, malgrat ser una disciplina fonamental.  Més encara en temps de pandèmia.

Patrimoni

El premi reconeix aquells projectes temporals o permanents que tinguin com a principal premi-sa la promoció, protecció, restauració o valoració del patrimoni, material o immaterial, promogudes per museus, entitats socials i culturals, fundacions, associacions, col·lectius o persones individuals vinculades al patrimoni cultural. El jurat valorarà el seu impacte social, comunitari i territorial.