Alta i modificació d’usuaris

 

Alta d’usuari

Registra’t per presentar el teu projecte.

Alta de contacte

Tipus

Qui ets? *
* Entitat jurídica: associació, fundació, col·legi, firma, etc

Entitat

Empresa, o organisme per la que treballa la persona de contacte.
Indica quin és el càrrec o la funció de la persona de contacte dels camps següents

Ajuntament

Ajuntament pel que treballa la persona de contacte.
Indica quin és el càrrec o la funció de la persona de contacte dels camps següents

Dades de contacte

En cas de ser un ajuntament o entitat, si us plau, entreu les dades de la persona de contacte.
Mínim 8 caràcters Una lletra minúscula Una lletra majúscula Un nombre com 1, 2, 3 etc Un caràcter especial com, per exemple, $, &, %, ?, @, #

Altres

Ex. «Carrer Ramon Llull, 9»