Alta i modificació d’usuaris

 

Alta d’usuari

Gràcies pel vostre interès en els premis El Temps de les Arts!
Aquí us podeu registrar com a usuari per a presentar un projecte.

Registreu-vos

Alta de contacte
Qui ets? *
* Entitat jurídica: associació, fundació, col·legi, firma, etc

Ajuntament

Ajuntament pel que treballa la persona de contacte.
Indica quin és el càrrec o la funció de la persona de contacte dels camps següents

Entitat

Empresa, o organisme per la que treballa la persona de contacte.
Indica quin és el càrrec o la funció de la persona de contacte dels camps següents

Dades de contacte

En cas de ser un ajuntament o entitat, si us plau, entreu les dades de la persona de contacte.
Eight characters minimum One lowercase letter One uppercase letter One number One special character

Altres

Ex. «Carrer Ramon Llull, 9»
Cinc xifres. Ex. «08370»