Alta i modificació d’usuaris

 

Alta d’usuari

Registra’t aquí per presentar els teus projectes o els d’aquells a qui representis.

Alta de contacte

Tipus de contacte

Qui ets? *
* Entitat jurídica: associació, fundació, col·legi, firma, etc

Entitat

Empresa, o organisme per la que treballa la persona de contacte.
Indica quin és el càrrec o la funció de la persona de contacte dels camps següents

Ajuntament

Ajuntament pel que treballa la persona de contacte.
Indica quin és el càrrec o la funció de la persona de contacte dels camps següents

Dades de contacte

En cas de ser un ajuntament o entitat, si us plau, entreu les dades de la persona de contacte.
Recomanem almenys 8 caràcters, 1 majúscula, una minúscula i un número.

Altres

Ex. «Carrer Ramon Llull, 9»